Światy
Wordenii

Wordenya podzielona jest na cztery światy. Każdy z nich posiada swoją Stolicę oraz pozostałe okręgi o indywidualnych nazwach, które mogą ciągle powstawać. Same światy nie leżą na jednej mapie, więc podróże między nimi są niemożliwie dla zwykłego człowieka. Wordeńczycy wiedzą jedynie, że każdy ze światów jest nieskończoną płaszczyzną i transport pomiędzy nimi może odbywać się jedynie przez teleportery zaprojektowane przez stwórców. W rzeczywistości każdy ze światów znajduje się na osobnej planecie w jednym układzie planetarnym. Stąd wynikają różnice pomiędzy długością doby i roku w każdym ze światów.

Z początku pierwsi ludzie zamieszkiwali jedynie Hadenię. Pozostałe światy zostały stopniowo odkrywane przez stwórców, którzy opanowali podróż międzyplanetarną. Przygotowanie nowych światów do zasiedlenia przez ludzi polegało na usunięciu lub przepłoszeniu wszystkich stworzeń z Shyiamowych próżni z danego obszaru. Do czasu wybudowania pierwszego teleporteru w nowym świecie zajmowali się tym stwórcy i członkowie Gwardii Królewskiej. Ci, jako jedyni ludzie byli okazjonalnie dopuszczani do technologii pozwalającej na podróże międzyplanetarne, lecz wciąż nie mieli świadomości o przestrzeni kosmicznej pomiędzy światami. Po pierwszym zasiedleniu i w ciągu dalszej ekspansji świata funkcję usuwania stworzeń przejmowało wojsko.

Stworzenia z Shyiamowych próżni

Tereny zamieszkane przez ludzi pokrywają się aurą shyiamową przez jej ciągłe występowanie w powietrzu. Miejsca, w których ludzie jeszcze się nie osiedlili, są jej pozbawione więc nazwano je shyiamową próżnią. Rośliny i zwierzęta zamieszkujące Wordenię od czasów sprzed pojawienia się ludzi nie wchodzą naturalnie w interakcję z Shyiamą. Jeśli zwierzę wykazuje reakcję na Shyiamę, jest określone stworzeniem z shyiamowej próżni.

We wszystkich udokumentowanych przypadkach reakcja na Shyiamę przez stworzenia jest agresywna i niekontrolowana. Nie reagują one na kontakt z Shyiamą w sposób, w jaki zachowują się pozostałe ciała stałe. Wykazują zachowania sprzeczne z prawami fizyki – deformacje wizualne, zaprzeczenie grawitacji, niewytłumaczalna biologia. Przez brak możliwości uchwycenia żywego stworzenia, nie zostały one nigdy dokładnie zbadane. Każdy kontakt człowieka z Shyiamą ze stworzeniem jest uznany za śmiertelnie niebezpieczny. Wojska Hadenii i Nebelii zajmują się przygotowywaniem strażników do skutecznej walki ze stworzeniami i ochrony ludzkości przed nimi.

Pegazy

W Nebelii w 25 E.p.W. udomowiono pierwsze dzikie pegazy, które wkrótce stały się środkiem transportu w całej Wordenii. Od 30 E.p.W. Zakazano odławiania pegazów z dziczy. Dzikie pegazy były drapieżnikami. Charakteryzowała je drobna budowa, uzębienie mięsożercy i kopyta podzielone na dwa palce. Trwająca wiele Errarów hodowla pegazów podzieliła je na różne rasy, które stały się lepiej przystosowane do życia w innych światach niż Nebelia. Wpłynęła również na ich wygląd i temperament. Każdy ze światów hoduje swoją ojczystą rasę pegazów w odmianach pociągowych oraz wierzchowych. Z czasem popularne stało się wykorzystanie pegazów w celach rozrywkowych, co spowodowało powstanie pierwszej międzyświatowej dyscypliny sportowej – wyścigów pegazów. Po udomowieniu pegazów stwórcy ustanowili listę nakazów i zakazów związanych z użytkowaniem i hodowlą zwierząt, aby uniknąć ich nieetycznego traktowania.

Przepisy uniwersalne dla całej Wordenii

 

Ograniczenia technologiczne

Pomimo że głównym celem społeczeństwa jest rozwój, stwórcy nakładają na Wordenię jego ograniczenia ze względów bezpieczeństwa. Ograniczenia te są elastyczne i niekiedy zmieniają się z czasem. Stąd wynikają nierówności w rozwoju technologicznym Wordenii, jak np. powszechność telewizji oraz radia, jednak brak odbiorników sieci komunikacyjnych jak np. telefony i personalne komputery. Między innymi zakazane jest również projektowanie maszyn pozwalających na transport naziemny bądź lotniczy bez użycia siły zwierząt.

Języki komunikacji

W mowie i piśmie funkcjonują jedynie dwa języki. Hadeński, będący językiem urzędowym światów Uskrzydlonych, oraz Vamperiański, będący językiem światów nieuskrzydlonych. We wszystkich światach w szkołach podstawowych uczone są oba języki w mowie i piśmie, lecz potocznie mieszkańcy poszczególnych światów korzystają ze swoich języków urzędowych.

Podstawowa edukacja

Ukończenie edukacji na podstawowym poziomie jest obowiązkowe we wszystkich światach. Trwa ona dwa Errary. Powinno się ją rozpocząć w wieku jednego Errara. Edukacja obejmuje naukę o powstaniu ludzkości, stwórcach i uniwersalnych zasadach funkcjonowania społeczeństwa w Wordenii. Poruszane są również tematy związane z przyrodą poszczególnych, lokalnych światów i ras je zamieszkujących. Poza nauką teoretyczną, prowadzone są treningi podstawowego używania Shyiamy. Szkoła podstawowa zakończona jest egzaminami z poszczególnych dziedzin. Edukacja specjalistyczna na poziomie wyższym jest odpłatna i dobrowolna w każdym wieku.

Jednostki czasowe

Najpowszechniejszą i najdłuższą jednostką czasową jest Errar. W każdym ze światów cykl dobowy i roczny się różni, dlatego Errar ma różną ilość lat w poszczególnych światach. Errar trwa w przybliżeniu dwa miliony lat śmiertelników.

Waluta płatnicza

W obrocie handlowym istnieją dwie waluty. W światach Uskrzydlonych walutą są wirtualnie zapisane na karcie identyfikacyjnej godziny pracy. W światach nieuskrzydlonych jest nią jednostka płatnicza vax, występująca w gotówce oraz zapisie wirtualnym. Godzina pracy w Vamperii i Wikanii może mieć różną wartość w zależności od typu pracy, pracodawcy i sytuacji gospodarczej lokalnego okręgu. Minimalną wartością wynagrodzenia godzinnego powinno być dwadzieścia vaxów. W obrocie handlowym między światami ta wartość jest oficjalnym odpowiednikiem godziny pracy funkcjonującej w świecie Uskrzydlonych.

Ustrój polityczny

Cała Wordenya podlega monarchii despotycznej stwórców. W kwestiach wewnętrznych oddają oni jednak część odpowiedzialności Wordeńczykom, nadal zastrzegając sobie prawo do kontroli w wyjątkowych sytuacjach. W każdym ze światów panuje inndywidualny ustrój polityczny. W kwestiach wewnętrznych, poszczególne okręgi każdego ze światów powinny podlegać republice parlamentarnej.

Dokument tożsamości

Obowiązkowym dokumentem tożsamości dla każdego mieszkańca Wordenii jest karta identyfikacyjna. Służy ona nie tylko do legitymacji, ale może stanowić główny środek płatniczy. Jej aktualizacja jest obowiązkowa raz na 10 Errarów lub w przypadku jej zgubienia. Pozwolenie na jej wyrobienie otrzymywane jest po pozytywnym zaliczeniu egzaminów edukacji podstawowej.

Karta identyfikacyjna zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny, imię i nazwisko posiadacza i obojga rodziców, datę urodzenia, rasę, świat i okręg urodzenia, typ charakteru (ekstrawertyczny lub introwertyczny) oraz poziom naturalnej potęgi Shyiamy. Na karcie są zapisane wirtualnie również inne informacje. Można je odczytać wyłącznie za pomocą specjalnego czytnika, który posiadają jedynie uprawnieni do tego pracownicy urzędowi bądź wojskowi. Do tych informacji należy aktualne i przeszłe miejsca zatrudnienia, miejsce zamieszkania, ilość godzin pracy wraz z miejscami i czasem ich zdobycia oraz informacje o przeszłym skanowaniu karty, co daje informacje o poruszaniu się jej posiadacza po konkretnych światach.

Istnieje również inna wersja karty identyfikacyjnej – Srebrna Karta. Posiada ona ograniczone wirtualne informacje i nielimitowaną ilość zapisanych godzin pracy. Może ona być przyznana czasowo bądź nieograniczenie przez stwórców za specjalne osiągnięcia.

Światy Wordenii

Czarne pióro

Książka już w sprzedaży!