Historia powstania
Wordenii

Początki

Wymiar, w którym została utworzona Wordneya z początku nie był zasiedlony przez żadne inteligentne rasy ludzkie. Zamieszkiwały go jedynie stworzenia z Shyiamowych próżni, zwierzęta oraz niezbadane organizmy metafizyczne. Pierwszymi ludźmi posiadającymi Shyiamę, którzy trafili tam z innego wymiaru było dwóch Uskrzydlonych – Hadsvik Maverick i Nebelius Rothelstick. Po bliżej nieokreślonej ilości Errarów (przez ówczesny brak kalendarzy), zasiedlili oni jeden ze światów (planet) owego wymiaru, tworząc w nim pierwsze królestwo ludzkie.

Pierwsza generacja społeczeństwa nazwanego przez jego stwórców Wordenią trwała trzy Erarry. Ludzkość posiada niewiele informacji na jej temat, ponieważ wszyscy aktualnie żyjący wordeńczycy urodzili się w czasie drugiej generacji. Daty w Wordenii wyznacza się w Errarach od czasu powstania drugiej generacji.

Stworzenie ludzi

Errar zerowy został określony w dniu stworzenia przez stwórców pierwszych ludzi. Z początku było to 40 osób – po 10 przedstawicieli każdej z płci obu ras – Davenów
i Avesów. Część z nich została stworzona z Shyiamy stwórców w postaci dorosłej, a część została wyhodowana od etapu embrionu. Przez pewne ograniczenia psychiczne ludzi stworzonych w postaci dorosłej, ilość ich przedstawicieli w stosunku do pozostałych nie została ujawniona publice. Dla zachowania bezpiecznej puli genetycznej, co kolejne dziesięć Errarów stwórcy wprowadzali do społeczeństwa kolejnych ludzi, przez co łącznie istniało koło 500 osobników z tzw. pierwszego pokolenia w różnym wieku.

Stworzenie pierwszych światów

Od początku powstania drugiej generacji Wordenii ludzkość uważała, że światy zostały stworzone przez stwórców. Pierwszym zamieszkanym przez ludzi światem była Hadenya. Piętnaście Errarów po stworzeniu pierwszych ludzi stwórcy przygotowali do zasiedlenia kolejny świat – Nebelię. Był to pierwszy świat w którym naturalnie występowały niestworzone przez stwórców zwierzęta, nie będące stworzeniami z Shyiamowych próżni. Wtedy ludzkość została poinformowana o tym, że światy istniały przed stwórcami.

Kodeks Wordeński

Określa autonomiczność stworzonych w Wordenii ludzi i wynikające z tego powodu zasady dla obu stron ­– stwórców oraz Wordeńczyków. W 15 E.p.W. dziesiątka reprezentantów Davenów oraz Avesów oraz stwórcy złożyli wzajemną przysięgę przestrzegania Kodeksu Wordeńskiego. W 525 E.p.W. zrobili to również reprezentanci Warefów oraz Zielonookich.

1. Wordeńczycy są świadomymi, autonomicznymi istotami ludzkimi o wolnej woli.

2. Wordeńczycy mają prawo do życia pozbawionego cierpienia.

3. Wordeńczycy mają prawo dostępu do informacji z zakresu wszystkich nauk podanych przez Stwórców.

4. Wordeńczycy mają prawo do rozwoju oraz badania Wordenii.

5. Wordeńczycy mają prawo do wolności słowa.

6. Wordeńczycy mają prawo do sporządzania listy pytań do Stwórców dotyczących wszelkiego istnienia i problemów społecznych co każde 100 Errarów, na które Stwórcy zobowiązani są zareagować publicznie.

7. Wordeńczycy mają zakaz pozbawiania życia innych Wordeńczyków bez zgody Stwórców.

8. Wordeńczycy mają obowiązek przestrzegania ograniczeń i zasad podanych przez Stwórców oraz respektowania ich władzy.

9. Wordeńczycy mają obowiązek chronienia życia i zdrowia Stwórców.

10. Stwórcy mają obowiązek chronienia życia i zdrowia Wordeńczyków.

11. Stwórcy mają obowiązek zapewnić Wordeńczykom życie w dobrobycie i wspierać ich rozwój, o ile nie zagraża to porządkowi społecznemu.

12. Stwórcy mają obowiązek ustanawiania praw wyłącznie w celu poprawienia dobrostanu społeczeństwa Wordenii.

13. Stwórcy mają prawo do poddania egzekucji Wordeńczyka w przypadku złamania przez niego Kodeksu Wordeńskiego lub stanowienia niebezpieczeństwa dla reszty społeczeństwa.

14. Stwórcy mają obowiązek upublicznić powód egzekucji oraz tożsamość każdego Wordeńczyka skazanego na pozbawienie życia.

Oś czasu

najważniejszych wydarzeń
w historii Wordenii

^
- 15 E.p.W.

(Errar od czasu powstania Wordenii)

Upadek pierwszej generacji Wordenii, wymarcie życia w Hadenii.

^
0 E.p.W.

Stworzenie pierwszych ludzi w Hadenii.

^
5 E.p.W.

Odkrycie Nebelii.

^
15 E.p.W.

Ustanowienie Kodeksu Wordeńskiego określającego autonomiczność mieszkańców Wordenii. Złożenie przysięgi przestrzegania go przez stwórców oraz dziesiątkę wybranych reprezentantów obu istniejących wtedy ras w różnym wieku.

^
20 E.p.W.

Wybudowanie pierwszych portali między światowych, zasiedlenie Nebelii przez pierwszych ludzi.

^
490 E.p.W.

Odkrycie Vamperii i Wikanii.

^
500 E.p.W.

Zasiedlenie Vamperii i Wikanii pierwszymi reprezentantami Warefów i Zielonookich.

^
525 E.p.W.

Złożenie przysięgi przestrzegania Kodeksu Wordeńskiego przez reprezentantów Warefów
i Zielonookich.

^
667 E.p.W.

Wydarzenie Wielkiej Zemsty. Upublicznienie informacji o istnieniu Fatum oraz tożsamości Narzędzia Fatum.

^
900 E.p.W.

Powstanie pierwszej prywatnej organizacji militarnej – Saher Grei.

^
1290 E.p.W.

Powstanie rebelii/pierwsze publiczne wystąpienie Oscara Glena.

^
2900 E.p.W.

Odkrycie Saherry (świata śmiertelników).

Czarne pióro

Książka już w sprzedaży!