Rasy
ludzkie

Wordenię zamieszkują cztery rasy ludzkie stworzone przez stwórców. Dwie Uskrzydlone (nazwa własna wprowadzona przez stwórców z ich wymiaru) oraz dwie nieuskrzydlone (zwykły przymiotnik). Każda rasa ludzka ma w sobie cząstkę materiału genetycznego pochodzącego od jednego, drugiego lub obu stwórców. To pozwoliło organizmowi każdego człowieka na wytworzenie własnej Shyiamy.

Rasy ludzkie Wordenii

Waref

Zielonooki

Nieśmiertelność

Przewidywany czas życia mieszkańców Wordenii wynosi kilkaset tysiecy Errarów. Nie są jednak tego świadomi, dlatego są przekonani o swojej nieśmiertelności. Wordeńczycy mogą utracić funkcje życiowe z przyczyn zewnętrznych. Są w stanie powrócić do życia, jeśli ich przywrócenie nastąpi w odstępie czasowym od miesiąca do roku (zależnie od potęgi Shyiamy). Jeśli funkcje życiowe nie zostaną przywrócone, dusza zmarłej osoby zostaje bezpowrotnie odłączona od ciała. Wyjątkiem od tej zasady jest umiejętność kontrolowania Shyiamą duszy (cudzej bądź swojej) po śmierci, opanowana wyłącznie przez stwórców.

Pochodzenie genetyczne

Dwie rasy Uskrzydlone są najbardziej zbliżone fizyczną postacią do władców, więc ich stworzenie odbyło się z użyciem znacznej części materiału genetycznego stwórców. Rasa Warefów została stworzona z wyodrębnionej części materiału genetycznego króla Nebeliusa Rothelsticka należącego do podobnej rasy z wymiaru stwórców. Rasa Zielonookich jako jedyna została stworzona z użyciem materiału genetycznego powstałego w wymiarze Wordenii, który został połączony z ludzkim DNA stwórców.

Przystosowanie do środowiska

Każda z ras przez ewolucję naturalnie dostosowała się do warunków swojego świata. Największą ingerencją stwórców w lepsze przystosowanie mieszkańców Wordenii było zaprojektowanie mniej wymagającego układu pokarmowego ras Uskrzydlonych. Było to spowodowane faktem, że pierwsi ludzie zostali stworzeni w Hadenii, która wówczas pozbawiona była zwierząt i roślin mogących zapewnić pożywienie. Rasy Uskrzydlonych musiały być lepiej przystosowane do braku naturalnego pożywienia w dużych ilościach i polegały na ich sztucznych, najczęściej płynnych odpowiednikach zapewniających wystarczające wartości odżywcze.

Dzietność i płodność

Przez nieśmiertelność i spowodowany tym prawie nikły współczynnik zgonów w Wordenii szybko doszłoby do przeludnienia. Z tego powodu wśród jej mieszkańców niemal zanikła potrzeba rozmnażania się, a heteroseksualny odsetek społeczeństwa stał się marginalną mniejszością. Ludzie każdej rasy późniejszych pokoleń (powyżej 10) w bardzo rzadkich przypadkach są naturalnie płodni. Jest jednak możliwe tymczasowe farmakologiczne przywrócenie płodności. Dzięki temu ilość narodzin jest ściśle kontrolowana. Nikt z późniejszych pokoleń bez oficjalnej zgody lekarskiej nie może naturalnie urodzić dziecka korzystając z opieki zdrowotnej, publicznej lub prywatnej. Aby ją uzyskać, obaj dawcy genetyczni muszą posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne, fizyczne i Shyiamowe. Dziecko przed narodzinami musi mieć uznanego prawnego opiekuna bądź opiekunów, którzy nie muszą pokrywać się z dawcami genetycznymi i również muszą spełniać odpowiednie wymagania.

Shyiama

Funkcja

Shyiama pełni najważniejszą funkcję w organizmie człowieka. Przy utracie dużej ilości krwi, Shyiama może ją zastąpić. Jest ona również odpowiedzialna za utrzymanie duszy oraz świadomości przy ciele jej posiadacza. Jej potencjał rozwija się naturalnie od urodzenia do wieku 5 Errarów. W związku z tym, że rasy Avesów i Davenów otrzymały większą część materiału genetycznego pochodzącego od stwórców, posiadają naturalnie więcej Shyiamy od pozostałych ras. Nie jest to jednak równoznaczne z jej potęgą.

Wygląd

Podczas lekkiego używania, Shyiama jest widoczna pod postacią dymu bądź – w przypadku zwiększenia jej siły – wyładowań elektrycznych. Jej barwa jest zależna od koloru oczu posiadacza. Przy niewielkim, ale wprawnym używaniu może być niewidoczna dla oka. Jest używana bez przerwy przez każdego dorosłego, najczęściej do podnoszenia przedmiotów na odległość.

Potęga

Potęga Shyiamy jest mierzona na podstawie badania laboratoryjnego krwi. Jej wynik jest równy średniej wyników trzech miar – ilości, siły oraz precyzji. Wynik zazwyczaj podaje się do trzech liczb po przecinku pomiędzy 0 a 1. Wynik potęgi powyżej 1 posiadają jedynie stwórcy. Najpotężniejsi, pierwsi strażnicy ras Uskrzydlonych posiadają wynik pomiędzy 0,8 a 0,9. Średnia potęgi Shyiamy społeczeństwa cywilnego całej Wordenii wynosi 0,2-0,4.

 

Trening Shyiamy

Większość osób nie trenuje swojej Shyiamy poza przejściem podstawowego szkolenia na pierwszym szczeblu edukacji. Trening używania Shyiamy może trwać nawet kilka tysięcy Errarów. Niemal nigdy Shyiama danej osoby nie dochodzi do swojego maksymalnego, biologicznego potencjału, który określa wynik jej potęgi. Dlatego miara ta nie jest równoznaczna z rzeczywistymi zdolnościami jej używania.

W trakcie zaawansowanego treningu posiadacz Shyiamy musi zrozumieć sposób jej działania oraz wykorzystać jej naturalne, mocne strony. Każda Shyiama ma swoją indywidualną, naturalną preferencję stylu, który dla uproszczenia w treningu nazywa się preferencją żywiołu. Podczas używania Shyiamy na poziomie będącym bliżej granicy jej biologicznego potencjału przyjmuje ona postać jednego z pięciu żywiołów (za piąty uznając elektryczność). Jedynym udokumentowanym wyjątkiem są stwórcy, których Shyiama może przyjmować postać dwóch żywiołów.

Czarne pióro

Książka już w sprzedaży!