Rasy
ludzkie

Daven

Psychologia społeczna Davenów

Pomimo że stwórcy oficjalnie nie podzielają idei hierarchii w rasach, powszechnie Daveny są postrzegane jako najbardziej uprzywilejowana rasa w Wordenii. Jest to między innymi spowodowane niewielkimi przewagami genetycznymi Davenów w ogólnych danych statystycznych w porównaniu do innych ras. Posiadają średnio wyższą potęgę Shyiamy (wśród ludności cywilnej), bardziej odporne na choroby organizmy oraz lepsze predyspozycje mięśniowe i wydolnościowe. Statystyczna większość Davenów obu płci posiada wygląd wpisujący się w powszechne kanony piękna, co ułatwia im wiele dróg życiowych.

Daveny są jedną z bardziej społecznych ras. Najczęściej cenionymi wartościami w społeczeństwie Hadenii są patriotyzm i pewność siebie. Od wczesnego wieku Daveny są uczone poczucia własnej wartości i szacunku do swojego świata, czego rezultatem jest lepsza stabilność emocjonalna i naturalna uprzejmość do innych.

Największymi problemami w społeczeństwie Hadenii są rezultaty jego zalet. Nadmierna pewność siebie często skutkuje trudnościami w obiektywnej ocenie sytuacji i lekkomyślnością. Przez przewagi genetyczne związane z wyglądem i zdrowiem oraz towarzyskość Daveny podchodzą do życia hedonistycznie, skupiając się na odczuwaniu przyjemności. To wraz z pewnością siebie nieraz obniża ich zdolność do empatii. W połączeniu z wyuczoną uprzejmością, a przez to trudnościami z odmową, rezultatem jest częste wykorzystywanie słabszych osób swojej rasy. W związku z cenieniem patriotyzmu, duża część społeczeństwa Davenów traktuje przedmiotowo również pozostałe rasy lub jest przekonana o ich niższej wartości.

Wszystkie te cechy nie wykluczają dość licznych wyjątków wśród Davenów. Przez dominujący temperament rasy mają oni większe trudności z odnalezieniem się w Hadenii, niż mieszkańcy innych światów.

Skrzydła

Skrzydła Davenów są błoniaste, strukturą przypominają nietoperze. Składają się ze stawu łokciowego i stawu nadgarstkowego zakończonego pazurem. Z niego wyrastają 4 palce, również zakończone mniejszymi pazurami. Zazwyczaj nie są w stanie rozprostować się do końca, przez co Daveny nie są zdolne do samodzielnego lotu. Z tego powodu również ich wielkość mierzy się od nadgarstka skrzydła do końca kości zewnętrznego palca skrzydła, nie licząc długości pazurów mogących przybrać różną długość. Pełne rozprostowanie skrzydła jest możliwe jedynie po intensywnym i profesjonalnym treningu od wczesnego wieku dziecięcego. Zdolność lotu posiada niewiele strażników z początkowych pokoleń, trenowanych przez króla Nebeliusa. Pozostałe Daveny są zdolne do szybowania po skoku z wysokości, jednak kontrolowanie tempa upadku również wymaga umiejętności fizycznych.

Fizjologia

Jako jedna z dwóch najstarszych ras, Daveny nie spożywają naturalnego pożywienia w formie stałej. Wzrost masy ciała osiągają dzięki odżywkom białkowym. Mogą również przyjmować niektóre naturalne płyny, takie jak woda, napary z ziół bądź mocno rozwodnione soki niektórych owoców. Pomimo tego, większość spożywanych płynów musi być produkowana sztucznie. Daveny są w stanie przetrwać do kilku miesięcy bez spożywania jakichkolwiek płynów prócz czystej wody (zakładając, że wyjściowa masa ciała mieści się w normie).

Potrzeba snu jest uzależniona od intensywności wysiłku psychicznego i fizycznego. Średni czas pomiędzy snem w pełnej fazie wynosi do trzech tygodni. Maksymalny czas przy niskim wysiłku może wynosić do sześciu tygodni.

Uzębienie

Daveny mają uzębienie wszystkożerców. Ich górne kły są silne i lepiej rozwinięte, lecz trzonowce i siekacze są przystosowane do zwykłego przeżuwania. Ich układ pokarmowy nie trawi pożywienia, więc jest to jedynie pozostałość po dawcy genetycznym. W wyjątkowych sytuacjach zęby Davenów są używane do ataku bądź obrony. Naturalnie uzębienie nie ulega niszczeniu, poza urazami fizycznymi.

Dojrzewanie

Średnio w wieku 1 Errara Daveny usamodzielniają się od opiekunów. W wieku 3 Errarów zostają prawnie pełnoletni i dopuszczeni do brania udziału w wyborach politycznych i pracy. Dorastanie fizyczne organizmu Davena odbywa się do 5 Errara życia. Pełen potencjał Shyiamy oraz dojrzałość mentalna są osiągane przeciętnie w wieku 15 Errara.

Wygląd

Oczy srebrne, w późnych pokoleniach lekko fioletowe

 

Włosy zawsze czarne

 

Shyiama koloru szarego

 

Uzębienie mięsożercy

 

Czarno-szare, błoniaste skrzydła

 

Średni wzrost (bez skrzydeł) 2.20-2.40m

 

Czarne pióro

Książka już w sprzedaży!