Światy
Wordenii

Hadenya

Hadenya jest światem zamieszkanym przez Daveny. Jest również najstarszym światem Wordenii. To na jej ziemi zostali stworzeni pierwsi ludzie i zostały wybudowane pierwsze domy. Jej władcą jest jeden ze stwórców, Hadsvik Maverick. Jej nazwa pochodzi od jego imienia. Nya w pierwotnym języku Uskrzydlonych znaczyło dom (ang. home), a Lia/Ria (zależnie od lokalnego akcentu) znaczyło rodzinne miasto. Herb Hadenii przedstawia czarną pumę. Jest to zwierzę silnie związane z historią i doświadczeniem króla Hadsvika, ponieważ posiada on we krwi Xyliousa pumy. Skrzydła zostały dodane do wizerunku zwierzęcia, by herb lepiej reprezentował jeden ze światów należących do Uskrzydlonych. Flaga Hadenii ma barwy czarno-fioletowe. Czarny prezentuje kolor skrzydeł i włosów Davenów, a fioletowy dawny kolor oczu i Shyiamy króla, który niegdyś stracił przy drastycznym użyciu całej Shyiamy z organizmu. Barwa ta pojawia się w tęczówkach oczu Davenów z bardzo późnych pokoleń.

Geologia świata

Wszelkie zwierzęta, łącznie z insektami z nieznanego Wordeńczykom powodu wyginęły przed drugą generacją Wordenii. Zamieszkują ją jedynie ludzie oraz stworzenia z shyiamowych próżni. Roślinność jest ograniczona do najbardziej wytrzymałych okazów przez niesprzyjający klimat i ubóstwo napromieniowanej gleby. Występują lasy iglaste o mało zarośniętym runie leśnym.

Klimat jest zimny, suchy i umiarkowany. Niebo jest zakryte wiecznymi, szarymi chmurami. W górach występuje śnieg, w nizinach okazjonalnie pada deszcz. Światło nie zachodzi całkowicie w ciągu doby.

Hadenya charakteryzuje się jedynym znanym w Wordenii oceanem. Woda jest czarnego koloru i nie została zbadana przez obecność w niej wielu ponadwymiarowych stworzeń z próżni. Krajobrazy obejmują w większości równiny, płaskowyże i okazjonalne okręgi górskie.

Naświetlenie i wyznaczanie kierunków

Pomimo że bezpośrednie źródło światła nie jest widoczne zza wiecznych chmur, a stopień jego natężenia nie zmienia się w ciągu doby, kierunek jego padania jest zmienny. Pierwsza doba rozpoczyna się w momencie, gdy cień znajduje się na stopniu 0. Druga, gdy znajduje się na stopniu 500. Na początku istnienia Hadenii głównym punktem orientacyjnym był zamek królewski. Znajdował się on na wybrzeżu, więc nie było potrzebne oznaczanie stopni biegnących w kierunku oceanu. Po rozrośnięciu się Stolicy stopnie te stały się istotne. Aby nie zmieniać skali, zamieniono je na liczby ujemne.

Polityka świata

Władza wykonawcza
i ustawodawcza

W Hadenii panuje ograniczona odmiana monarchii konstytucyjnej pod władzą króla Hadsvika Mavericka. Władzę ustawodawczą sprawuje demokratycznie wybrany parlament, którego członkowie należą do zatwierdzonych przez króla partii. Każda ustawa po przejściu przez parlament nie może zostać  wprowadzona, dopóki król jej oficjalnie nie zatwierdzi. Władzę wykonawczą sprawuje królowa Hadenii Ashlid Maddox z pomocą ministrów wybieranych przez siebie oraz króla.

Bezpłatne usługi
socjalne

Podstawowa edukacja jest w Hadenii jest bezpłatna. Każdy Daven urodzony na terenie Hadenii otrzymuje bezpłatne mieszkanie o niskim standardzie w wieku trzech Errarów. Kolejną nieodpłatną usługą socjalną jest każdy rodzaj opieki medycznej niezależnie od poziomu jej zapotrzebowania (poza psychiatrią i psychologią, które w większości są usługą płatną). Pomimo że pilnie dawkowane, bezpłatne jest również minimalne roczne zapotrzebowanie na płynne mieszanki odżywcze niezbędne do podstawowego funkcjonowania organizmu.

Wiodące dziedziny gospodarcze

Ze względu na dużą ilość kryształów w skałach najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarczymi jest kopalnictwo i górnictwo oraz następujące po nim przetwórstwo surowców. Skały i kryształy pochodzące z Hadenii są najbardziej szlachetne, a przez to najdroższe na rynku międzyświatowym. Kolejną przodową dziedziną gospodarki jest sport i rekreacja, z naciskiem na gry zespołowe oraz treningi używania Shyiamy dla cywili.

Siły zbrojne

Wojsko składa się z sześciu dywizji. Każda otrzymała nazwę od jednego z okręgów otaczających Stolicę i posiada głównego dowódcę.

Hixer

Huver

Hilren

Horin

Hatson

Hentrix

Dywizja
górska

(Frossard Clave)

Dywizja
piechoty

(Jimenzis Vannis)

Dywizja logistyczna

(Aheran Vannis)

Dywizja kawalerii

(Deras Synix)

Dywizja ochrony wewnętrznej

(Narvaez Blaze)

Dywizja  obrony terytorialnej

(Eyhan Corells)

Pułk rozpoznawczy

Pułk łączności

Dywizjon górski

Pułk dowodzenia

Batalion piechoty ciężkiej

Dywizjon rozpoznawczy

 Batalion zabezpieczenia

Batalion logistyczny

Batalion medyczny

Kompania rozpoznawcza

Pułk kawalerii pancernej

Pułk kawalerii lekkiej

Pułk ochrony okręgu

Dywizjon Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Batalion dowodzenia

Dywizjon bezpieczeństwa

Dywizjon armii zewnętrznej

 

Do wojska trafiają Uskrzydleni po osiągnięciu prawnej pełnoletności, czyli w wieku trzech Errarów. Są wybierani na podstawie wyjątkowo wysokich wyników z testu naturalnej potęgi Shyiamy. Musi go przejść każda pełnoletnia osoba, by uzyskać kartę identyfikacyjną. Następnie przyszły adept podejmuje wewnętrzne testy inteligencji, psychologiczne oraz zaawansowanej kontroli Shyiamy. Po ukończeniu ich z wynikiem pozytywnym otrzymuje najniższy stopień szeregowca. Egzaminy pozwalające zdobywać kolejne stopnie wojskowe są dobrowolne i niezależne od czasu służby.

Wszystkie stopnie wojskowe, które mogą uzyskać strażnicy:

  • L (szeregowiec) — bez przynależności do dywizji
  • P (plutonowy)
  • N (podporucznik) — zostaje wybrana przynależność do dywizji
  • C (porucznik).

Następuje wybór z dwóch ścieżek:

  • F (frontowy) ścieżka praktyczna, walka na froncie.
  • A (pułkownik) — ścieżka strategiczna, mogą zostać dowódcami Pułków, Batalionów i Dywizjonów.
  • G (generał) — stopień zostaje przyznany tylko przez władców w wyjątkowych sytuacjach. Generałem Pułku, Batalionu lub Dywizjonu może zostać pułkownik, okazjonalnie frontowy.
  • GDw (generał Dywizji) — stopień ten jest przyznany tylko sześciu strażnikom na świecie. Nikt nie może być mianowany generałem Dywizji, chyba, że jeden z sześciu dowódców nie będzie mógł dłużej pełnić tej funkcji na czas nieokreślony i kto inny będzie musiał go zastąpić.

Czarne pióro

Książka już w sprzedaży!