Światy
Wordenii

Wikanya

Geologia świata

Wikanya ma najbogatszą ze wszystkich światów faunę i florę. Dzięki wysokiej wilgotności rozwinęła się tu bujna roślinność osiągająca największe rozmiary. Większość zwierząt jest niedużych rozmiarów, by sprawnie poruszać się przez silnie zarośnięte tereny. Po zasiedleniu świata mieszkańcy Wikanii w wilczej formie stali się drapieżnikami alfa, więc większość naturalnych drapieżników została wypchnięta na skraj zamieszkanych przez ludzi terenów. Ze względu na wysokie spożycie mięsa rozwinęła się hodowla zwierząt.

Klimat jest gorący i wilgotny. Przypomina klimat podrównikowy wilgotny z wysokimi temperaturami, jednak bez pory całkowicie suchej. Występują regularne, podobne do równikowych popołudniowe oraz poranne opady z gęstych chmur. Niebo przybiera kolory od bordowego, przez pomarańczowy do żółtego, w zależności od naświetlenia. Źródło światła na niebie jest widoczne i schodzi z widoku na połowę doby. Wyjątkowo rzadko udaje się dostrzec czyste niebo nocą, ponieważ o tej porze jest zawsze zachmurzone.

Na większości dzikich terenów występują lasy tropikalne z okazjonalnymi łąkami. Tereny zaludnione i przeznaczone na pola uprawne bądź hodowlę zwierząt są przeważnie wykarczowane. Występuje wiele rzek i naturalnych zbiorników wodnych.

Polityka świata

Władza wykonawcza
i ustawodawcza

Pełną władzę Wikanii kontroluje król Nebelii i ma prawo wprowadzać nieuzgodnione z rządem ustawy. W Wikanii panuje monarchia parlamentarna. Władzę ustawodawczą sprawuje demokratycznie wybrany parlament w ustroju wielopartyjnym. Królem jest Mav Renver, który sprawuje funkcję głównie reprezentacyjną. Przysługuje mu prawo do wstrzymania ustaw przed przejściem do władzy wykonawczej pod warunkiem wprowadzenia zmian, lecz nie może ich całkowicie odrzucić. Władzę wykonawczą sprawuje król w porozumieniu z premierem, którym staje się lider zwycięskiej w wyborach partii, oraz należący do niej ministrowie.

Bezpłatne usługi
socjalne

Podstawowa edukacja oraz niezbędna opieka zdrowotna są w Wikanii bezpłatne. Mieszkanie przydziałowe o niskim standardzie jest możliwe do uzyskania za przedstawieniem umowy stałego zatrudnienia, niezależnie do zarobków. Wszystkie pozostałe usługi oraz pożywienie i przedmioty są płatne. Dzięki wilczej postaci mieszkańców Wikanii możliwe jest życie poza społeczeństwem, zdobywając przedmioty niezbędne do przeżycia korzystając z natury i polowania.

Wiodące dziedziny gospodarcze

Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na pokarm rozwinęło się rolnictwo i chów zwierząt. To spowodowało rozwój gastronomii. Wikanya jest również największym producentem niespożywczych produktów pochodzących od zwierząt z przewagą futer i skór. Ze względu na przywiązanie mieszkańców do kultury i tradycji, etyka i warunki hodowli zwierząt są ściśle regulowane przez rząd.

Czarne pióro

Książka już w sprzedaży!