Światy
Wordenii

Nebelia

Nebelia jest światem zamieszkanym przez Avesy. Jest drugim najstarszym światem Wordenii. Jej władcą jest jeden ze stwórców, Nebelius Rothelstick. Jej nazwa pochodzi od jego imienia. Słowo Lia (lub Ria zależnie od lokalnego akcentu) w pierwotnym języku Uskrzydlonych oznaczało rodzinne miasto. Herb Nebelii przedstawia białego ptaka w locie. Jest to zwierzę przynależne duszy króla Nebeliusa, oraz najlepiej odzwierciedla zamieszkującą ją rasę o białych, pierzastych skrzydłach. Sama nazwa rasy Aves w dosłownym tłumaczeniu oznacza „ptak”. Flaga Nebelii ma barwy biało-niebieskie. Biały prezentuje kolor skrzydeł Avesów, a niebieski kolor ich oczu i Shyiamy.

Geologia świata

Zwierzęta i rośliny występujące w Nebelii są dostosowane do życia w górach lub na otwartych przestrzeniach. W społeczeństwie rozwinęło się trzymanie zwierząt domowych, przeważnie ptaków i udomowionej odmiany lisów. W Nebelii jako jedynej występują rezerwaty przyrodnicze służące edukacji lub pomocy dzikim zwierzętom. Tam również zostały udomowione pierwsze pegazy, które stały się głównym środkiem transportu w całej Wordenii. Ze względu na niewiele stałych zbiorników wodnych i suchy klimat, nie odkryto tam organizmów wodnych i płazów.

Klimat jest ciepły i suchy. Przypomina klimat podzwrotnikowy z lokalnymi strefami klimatu górskiego. Niebo ma kolor turkusowy, jest przeważnie czyste z okazjonalnymi chmurami. Źródło światła jest wyraźnie widoczne i zachodzi na dziesięć godzin w ciągu doby.

Przeważają tereny górzyste lub wyżynne. Występuje niewiele lasów, przeważają pola uprawne bądź naturalne łąki. Nie występują naturalne, stałe zbiorniki wodne. Okazjonalne strumienie górskie sezonowo tworzą niewielkie rzeki.

Naświetlenie i wyznaczanie kierunków

Kierunki w Nebelii są wyznaczane podobnie do Hadenii. Głównym punktem orientacyjnym na początku stał się zamek królewski. Pierwsza doba rozpoczyna się w momencie, gdy cień znajduje się na stopniu 0. Druga, gdy znajduje się na stopniu 500. W związku z brakiem oceanu, wszystkie stopnie kierunku na skali są dodatnie i zataczają pełne koło do 1000. W przeciwieństwie do Hadenii, w Nebelii światło niemal zachodzi na ostatnie 10 godzin każdej doby. W ciągu 1 godziny cień pokonuje 10 stopni na skali.

 

Polityka świata

Władza wykonawcza
i ustawodawcza

W Nebelii panuje monarchia konstytucyjna pod władzą króla Nebeliusa Rothelsticka. Władzę ustawodawczą sprawuje demokratycznie wybrany parlament. Zakładanie partii politycznej nie wymaga zgody króla. Władcy przysługuje pełne weto, ale nie ingeruje on w zasady ustaw zatwierdzonych przez parlament. Władzę wykonawczą sprawuje król z pomocą wybieranych przez siebie i partię rządzącą ministrów. Królowa Nebelii, Marion Avylen, zajmuje się siłami zbrojnymi.

Bezpłatne usługi
socjalne

Podstawowa edukacja jest w Nebelii jest bezpłatna. Każdy Aves urodzony na terenie Nebelii otrzymuje bezpłatne mieszkanie o niskim standardzie w wieku trzech Errarów. Kolejną nieodpłatną usługą socjalną jest każdy rodzaj opieki medycznej niezależnie od poziomu jej zapotrzebowania (poza psychiatrią i psychologią, które w większości są usługą płatną). Pomimo że pilnie dawkowane, bezpłatne jest również minimalne roczne zapotrzebowanie na płynne mieszanki odżywcze niezbędne do podstawowego funkcjonowania organizmu.

Wiodące dziedziny gospodarcze

Król Nebelius, jako stwórca ludzkiego organizmu, przez kilkaset Errarów wykładał na uczelniach medycznych wiedzę z zakresu różnych nauk lekarskich i biologicznych. Dlatego medycyna jest najbardziej rozwiniętą w Nebelii dziedziną. Avescy lekarze pełnią służbę we wszystkich światach Wordenii, również zajmując się edukacją lokalnych medyków. Kolejną z przodujących dziedzin jest sztuka, która rozwinęła się dzięki kreatywnej naturze Avesów.

Siły zbrojne

Wojsko składa się z sześciu dywizji. Każda otrzymała nazwę od jednego z okręgów otaczających Stolicę i posiada głównego dowódcę.

Niven

Nuver

Nirev

Nogin

Navson

Nefax

Dywizja
górska

(Nerissa Trixann)

Dywizja
piechoty

(Eremiel  Lazarus)

Dywizja logistyczna

(Mettrit Savzar)

Dywizja kawalerii

(Ace Kayo)

Dywizja ochrony wewnętrznej

(Levis Cadriel)

Dywizja  obrony terytorialnej

(Vincent Savaress)

Pułk rozpoznawczy

Pułk łączności

Dywizjon górski

Pułk dowodzenia

Batalion piechoty ciężkiej

Dywizjon rozpoznawczy

 Batalion zabezpieczenia

Batalion logistyczny

Batalion medyczny

Kompania rozpoznawcza

Pułk kawalerii pancernej

Pułk kawalerii lekkiej

Pułk ochrony okręgu

Dywizjon Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Batalion dowodzenia

Dywizjon bezpieczeństwa

Dywizjon armii zewnętrznej

 

Do wojska trafiają Uskrzydleni po osiągnięciu prawnej pełnoletności, czyli w wieku trzech Errarów. Są wybierani na podstawie wyjątkowo wysokich wyników z testu naturalnej potęgi Shyiamy. Musi go przejść każda pełnoletnia osoba, by uzyskać kartę identyfikacyjną. Następnie przyszły adept podejmuje wewnętrzne testy inteligencji, psychologiczne oraz zaawansowanej kontroli Shyiamy. Po ukończeniu ich z wynikiem pozytywnym otrzymuje najniższy stopień szeregowca. Egzaminy pozwalające zdobywać kolejne stopnie wojskowe są dobrowolne i niezależne od czasu służby.

Wszystkie stopnie wojskowe, które mogą uzyskać strażnicy:

  • L (szeregowiec) — bez przynależności do dywizji
  • P (plutonowy)
  • N (podporucznik) — zostaje wybrana przynależność do dywizji
  • C (porucznik).

Następuje wybór z dwóch ścieżek:

  • F (frontowy) ścieżka praktyczna, walka na froncie.
  • A (pułkownik) — ścieżka strategiczna, mogą zostać dowódcami Pułków, Batalionów i Dywizjonów.
  • G (generał) — stopień zostaje przyznany tylko przez władców w wyjątkowych sytuacjach. Generałem Pułku, Batalionu lub Dywizjonu może zostać pułkownik, okazjonalnie frontowy.
  • GDw (generał Dywizji) — stopień ten jest przyznany tylko sześciu strażnikom na świecie. Nikt nie może być mianowany generałem Dywizji, chyba, że jeden z sześciu dowódców nie będzie mógł dłużej pełnić tej funkcji na czas nieokreślony i kto inny będzie musiał go zastąpić.

Czarne pióro

Książka już w sprzedaży!